Positions News & Events Q&A Contact HR

   อยากทราบว่าโรงพยาบาลเปิดรับสมัครงานตำแหน่งอะไรบ้าง

ท่านสามารถดูตำแหน่งงานที่โรงพยาบาล เปิดรับสมัครงานได้ที่เมนูตำแหน่งงานครับ หากมีตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสามารถสมัครได้ตามขั้นตอนการสมัครงานครับ โดยคลิกที่นี่เพื่อไปยังหน้าตำแหน่งงานว่าง   เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง

- สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - สำเนาวุฒิบัตรการฝึกอบรมต่างๆ - สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือการผ่านงาน, หนังสือฝึกงาน - สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (พยาบาล, เภสัชกร, นักเทคนิค) - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร - สำเนาสลิปเงินเดือน - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) - รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว   สมัครงานผ่านทางระบบ i-Career แล้ว ต้องเข้าไปกรอกใบสมัครงานที่โรงพยาบาลอีกหรือไม่

ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาคุณสมบัติของท่านได้ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง i-Career เป็นหลักครับ หากผู้สมัครท่านใดมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลประกาศรับสมัคร HR จะดำเนินการติดต่อไปยังท่าน เพื่อเชิญเข้ามาสัมภาษณ์งานในโอกาสต่อไปครับ   โรงพยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์งานด้วยวิธีใด

โรงพยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์ ในกรณีที่ผู้สมัครงานปิดเครื่อง หรืออยู่ในระหว่างที่ติดต่อไม่ได้ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อผ่านทาง E-Mail ที่ระบุในใบสมัครออนไลน์ของท่าน   สิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อจากโรงพยาบาล

มีผู้สมัครงานจำนวนมากที่ HR ไม่สามารถติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ได้ครับ สาเหตุมาจาก... - กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ถูกต้อง - กรอก E-mail ไม่ถูกต้อง - ไม่สะดวกรับสายในขณะนั้นๆ - อย่าลืมตรวจสอบสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อสัมภาษณ์งาน และอย่าลืม Update ประวัติของท่านอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานของท่านเองครับ หากต้องการตรวจสอบข้อมูลสามารถ Login ด้วย User name และ Password แล้วเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครกันอีกสักครั้งนะครับ   ได้มาสัมภาษณ์งานแล้ว โรงพยาบาลจะแจ้งผลการสัมภาษณ์ภายในกี่วัน

ทางโรงพยาบาลจะแจ้งผลการสัมภาษณ์แก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์งานเท่านั้นครับ โดยการโทรศัพท์แจ้งผลโดยตรงครับ ทั้งนี้ แต่ละตำแหน่งงานอาจมีระยะเวลาในการพิจารณาจากผู้สัมภาษณ์แตกต่างกันครับ บางตำแหน่งสัมภาษณ์และทราบผลทันทีครับ เช่น พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล   กรณีที่ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ(Attatch File) เพื่อประกอบการสมัครงานจะมีผลต่อการพิจารณาของโรงพยาบาลหรือไม่

ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาคุณสมบัติของท่านจากข้อมูลที่กรอกมาในแบบฟอร์ม i-Career เป็นหลัก สำหรับเอกสารอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ท่านสามารถนำมายื่นประกอบการสมัครได้ในวันที่มาสัมภาษณ์งาน จากการติดต่อโดย HR ครับ ดังนั้น ข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ทาง i-Career จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านควรจะกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนครับ   ระยะเวลาที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับมานัดสัมภาษณ์ นานแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่ท่านสมัคร และคุณสมบัติของท่านที่ได้ระบุมาในแบบฟอร์ม i-Career ครับ หากบางตำแหน่งมีผู้สมัครงานจำนวนมาก อาจใช้ระยะเวลามากกว่า 1 เดือนครับ แต่หากคุณสมบัติของท่านไม่ตรงกับที่โรงพยาบาลประกาศรับสมัครเลย อาจทำให้ไม่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ในตำแหน่งนั้นครับ ขอแนะนำว่าท่านควรสมัครงานที่ตรงหรือใกล้เคียงกับคุณสมบัติของท่านและที่โรงพยาบาลประกาศรับสมัครเป็นหลักครับ   ก่อนมาสัมภาษณ์งานกับโรงพยาบาลควรเตรียมตัวอย่างไร

ก่อนวันสัมภาษณ์งานท่านควรศึกษาข้อมูลของโรงพยาบาลในเบื้องต้น รวมถึงขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่งงานที่ท่านจะเข้ามาสัมภาษณ์ ตามประกาศตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลได้ให้ข้อมูลไว้ในเบื้องต้นอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตอบคำถามกับผู้สัมภาษณ์งานครับ แล้วอย่าลืมศึกษาเส้นทางในการเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับ เพียงเท่านี้อาจจะยังไม่พอครับ ลองค้นคว้าข้อมูลการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานจากเว็บไซต์ต่างๆ ครับ มีคำตอบอีกมากมายในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานที่จะทำให้ท่านได้งานดีๆ ครับ