Theme Design:      


เลขที่บัตรประชาชน    รหัสผ่าน
    
Home About us Positions Login Application Form News & Events Q&A Contact HR
JOB FAIR @ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2015


โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้น้องๆนักศึกษา พร้อมเปิดบูธรับสมัครงานผู้สนใจร่วมงานกับโรงพยาบาล

ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ