Theme Design:      


เลขที่บัตรประชาชน    รหัสผ่าน
    
Home About us Positions Login Application Form News & Events Q&A Contact HR
SU JOB FAIR 2015


โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้น้องๆนักศึกษา  พร้อมเปิดบูธรับสมัครงานนิสิตผู้สนใจร่วมงานกับโรงพยาบาล

ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์