Theme Design:      


เลขที่บัตรประชาชน    รหัสผ่าน
    
Home About us Positions Login Application Form News & Events Q&A Contact HR
KKU JOB FAIR 2015


โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้น้องๆนักศึกษา  พร้อมเปิดบูธรับสมัครงาน
 
ภายใต้โครงการ 'เปิดประตูสู่อาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต'
 
ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น