Theme Design:      


เลขที่บัตรประชาชน    รหัสผ่าน
    
Home About us Positions Login Application Form News & Events Q&A Contact HR
SDU JOB FAIR 2014


โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้น้องๆนักศึกษา  พร้อมบูธรับสมัครงาน ในงานปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปี 2556

 วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ Hall 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์