Theme Design:      


เลขที่บัตรประชาชน    รหัสผ่าน
    
Home About us Positions Login Application Form News & Events Q&A Contact HR
Job Fair @ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต


โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้น้องๆ นักศึกษา พร้อมบูธรับสมัครงาน 

ภายใต้โครง ศิลปะและวัฒนธรรมทางการพยาบาลในการมอบขีดและเข็มธรรมศาสตร์แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 251