Positions News & Events Q&A Contact HR
EN MAHIDOL JOB FAIR 2014


โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับ   มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

จัดกิจกรรม  EN MAHIDOL JOB FAIR 2014

5  กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล  

ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

พบตำแหน่งงานว่าง  ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ  จากบริษัทชั้นนำกว่า 60 บริษัท 

จัดโดย  หน่วยกิจการนักศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล  สนับสนุนประชาสัมพันธ์โดย บริษัท สรรพสาร  จำกัด