Positions News & Events Q&A Contact HR
TU Job Fair 2013


          โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับ บริษัท สรรพสาร จำกัด และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้น้องๆ นักศึกษา จากรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมบูธรับสมัครงาน  

ภายใต้กิจกรรม  “ TU Job Fair 2013 ”  ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 – 17.00 น.

บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)