Positions News & Events Q&A Contact HR
วันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน Job Fair 2013


 

          โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับ บริษัท สรรพสาร จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้น้องๆ นิสิตจากรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมบูธรับสมัครงาน
ในงาน “วันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน Job Fair 2013”  ในวันที่ 14-15 มกราคม 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น. บริเวณอาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
           สำหรับน้องๆ ที่พลาดการสมัครภายในงาน สามารถสมัครงาน online ผ่านช่องทาง http://i-career.siphhospital.com/  หรือเตรียมพบกันอีกครั้งในงาน “TU Job Fair 2013” Booth 29 ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 – 17.00 น. บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)