Positions News & Events Q&A Contact HR
CU JOB & EDUCATION FAIR 2012


 

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้น้องๆ นิสิตจากรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมบูธรับสมัครงาน ภายใต้กิจกรรมสัปดาห์  “CU JOB &  EDUCATION FAIR  2012” ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 - 17.00 น. บริเวณศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย