Theme Design:      


เลขที่บัตรประชาชน    รหัสผ่าน
    
Home About us Positions Login Application Form News & Events Q&A Contact HR

    KKU JOB FAIR 2015 ...
    อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด ...
    SU JOB FAIR 2015 ...
    JOB FAIR @ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2014 ...
    SDU JOB FAIR 2014 ...
    KKU JOB FAIR 2014 ...
    Job Fair @ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา ...
    EN MAHIDOL JOB FAIR 2014 ...
    UTK JOB FAIR 2013 ...
    วันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน Job Fair 2 ...
ดูข่าวทั้งหมด >>

 
 

    พยาบาลวิชาชีพ 
    นักเทคนิคการแพทย์  
    เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่องมือแพทย์  
    เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล ( Senior HRD)  
    ผู้จัดการส่วนบัญชี 
    เลขานุการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
    เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร 
    หัวหน้าหน่วยงานการเงินรับ-จ่าย 
    หัวหน้าหน่วยงานการเงินผู้ป่วย (IPD) 
    เจ้าหน้าที่บัญชี 
ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด >>