Theme Design:      


เลขที่บัตรประชาชน    รหัสผ่าน
    
Home About us Positions Login Application Form News & Events Q&A Contact HR

    JOB FAIR @ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2015 ...
    KKU JOB FAIR 2015 ...
    อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด ...
    SU JOB FAIR 2015 ...
    SDU JOB FAIR 2014 ...
    Job Fair @ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา ...
    EN MAHIDOL JOB FAIR 2014 ...
    UTK JOB FAIR 2013 ...
    วันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน Job Fair 2 ...
    นัดพบแรงงาน @ ม.สยาม ...
ดูข่าวทั้งหมด >>

 
 

    เภสัชกร  
    นักเทคนิคการแพทย์  
    พยาบาลวิชาชีพ (OR) 
    ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (เจาะเลือด) 
    นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา) 
    นักรังสีการแพทย์ (รังสีวินิจฉัย) 
    เลขานุการ (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) 
    นักกายภาพบำบัด  
    เจ้าหน้าที่ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (ICN) 
    เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย 
ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด >>